CS-STROZ
CS-STROZ
CS-STROZ

Informacja o produkcie

 • Kategoria: system informatyczny
 • Zastosowanie:
  Bezpieczeństwo
  Hurtownia Farmaceutyczna
  Hurtownia Weterynaryjna
 • Data powstania: 2014.09.24
 • Aktualna wersja: 1.4.0

System Wspomagający Zarządzanie Obiektem

W odpowiedzi na potrzeby rynku, CompService (Systemy i usługi informatyczne) wspólnie z Borecki Security Managament (lider branży zarządzania bezpieczeństwem) połączyliśmy pomysły i stworzyliśmy kompleksowy system, który w dużej mierze ułatwia kontrolę nad obiektami. Podstawowymi założeniami programu jest przepływ osób, kontrola dostępu do pomieszczeń, analiza czasu pracy i inne rozwiązania potrzebne w utrzymaniu ciągłości pracy przedsiębiorstwa oraz zapewnieniu możliwie największego bezpieczeństwa.

Funkcjonalność oprogramowania pozwala na zdefiniowanie go pod potrzeby firm o różnych specjalizacjach, można także korzystać z pojedynczych funkcji programu, np. funkcja monitorowania na bieżąco ilości osób przebywających w danym czasie w obiekcie (np. imprezy masowe).

Do najważniejszych funkcjonalności systemu należą:

 • elektroniczna książka służby ochrony, książka zdarzeń i ewidencja kluczy,
 • elektroniczna książka obsługi technicznej obiektu przez służbę UR,
 • kontrola wejścia i wyjścia osób do i z obiektu przy pomocy czytników kodów RFID i kart / breloków zbliżeniowych,
 • monitorowanie na bieżąco ilości osób przebywających w obiekcie z podziałem na poszczególne działy (strefy), możliwość generowania raportu osobowego na potrzeby ewentualnej ewakuacji,
 • kontrola dostępu do poszczególnych pomieszczeń w obiekcie poprzez sprawdzanie uprawnień do pobierania przez pracowników kluczy do pomieszczeń, możliwość sprawdzenia ilości kluczy pobranych, osób pobierających i pomieszczeń w których są pracownicy, w tym historia użytkowania pomieszczenia,
 • bieżące monitorowanie osób wchodzących do obiektu i wychodzących z jednoczesną ich identyfikacją na podstawie fotografii pracowników,
 • możliwość sprawdzenia danych historycznych dotyczących osób przebywających w obiekcie w danym okresie, kluczy pobieranych w danym okresie,
 • panel bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy zarządzającym obiektem Security Managerem, a służbą ochrony i UR,
 • możliwość generowania raportów z wszystkich zdarzeń zaistniałych w obiekcie zarówno związanych z bezpieczeństwem i utrzymaniem ruchu,
 • wykaz osób, które nie pojawiły się w pracy,
 • współpraca z systemem kontroli dostępu ROGER, celem zbierania danych ze stref kontroli dostępu,
 • oraz wiele innych funkcji.
 • możliwość generowania raportów z wszystkich zdarzeń zaistniałych w obiekcie zarówno związanych z bezpieczeństwem i utrzymaniem ruchu,
CS-STROZ działa w oparciu o najwyższej klasy system bazodanowy Oracle. Zapewnia on pełne bezpieczeństwo, niezawodność i maksymalną wydajność. Aplikacja dla użytkowników końcowych pracuje w systemie Windows. System został stworzony w oparciu o praktyczne doświadczenia w pracy z pracownikami ochrony, technikami odpowiedzialnymi za utrzymanie ruchu i zespołami IT odpowiedzialnymi za informatyczne wsparcie przedsiębiorstw. W połączeniu, np. z kontrolą dostępu Roger system CS-STROZ, stanowi kompletne wsparcie dla firmy i umożliwia pełną kontrolę ruchu w obiekcie, zapewniając jednocześnie pełną optymalizację pracy i minimalizację kosztów.

Wychodząc naprzeciw naszych Klientów, oferujemy możliwość rozbudowy systemu o rozwiązania indywidualne, uzgadniane na etapie wdrożenia jak i również później wg indywidualnych ustaleń. CompService oferuje atrakcyjne pakiety asysty (wsparcie techniczne i dostęp do aktualizacji systemu) i pełną współpracę z Borecki Security Management, który oferuje kompleksową obsługę wsparcia w zarządzaniu obiektem. Razem dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu Borecki Security Management oferuje Państwu kompleksową obsługę zarządzania obiektem a CompService dostarcza niezbędne do optymalnego i pełnego wykorzystania możliwości.

Gwarantujemy Państwu najwyższą jakość usług, popartą zadowoleniem naszych Klientów.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać szczegółowe informacje o produkcie.